Motivation

Två personer spelar en scen där de båda har varsin inneboende motivation eller varsina två behov som ska komma till uttryck. Dessa två motivationer eller behov ska sedan hamna i konflikt med varandra, kanske även på ett sådant sätt så att ingen kan uppfylla sina behov, eller sina motiv, utan att frånta den andra möjligheten… Fortsätt läsa Motivation

Brottet

Skapa lappar med platser, brott och vapen. Dra en lapp från varje kategori. Skapa en scen som medför att det brottet begås på den platsen med det vapnet. Alternativ… tag enbart en lapp med ett brott. Påbörja scenen. Dra sedan lappar med plats och vapen. Alternativ… en person kan vara detektiv och komma in efter… Fortsätt läsa Brottet

Hemligheten

Två och två… man får reda på en hemlighet om den andre. Sedan spelas en scen. Det går ut på att man ska gissa vilken hemlighet man har. Alternativt kan man ha en hemlighet för den andra. Den andre ska då gissa vilken hemlighet som den andre har. Hemligheten ska påverka handlingen och beteendena i… Fortsätt läsa Hemligheten

Epoker

Samma som genrer. Men istället för genrer växlar man mellan olika tidsepoker. Vikingatid 60-tal 80-tal Stenåldern Gustav Wasa Medeltid Andra världskriget

Granne med ovana

Två hus, en familj och en granne. Grannen får en ovana. Är nyinflyttad, och har en konstig ovana. Familjen diskuterar grannen. Grannen kommer på besök. Grannen börjar antyda ovanan, först verkar den normal, eller döljs, överdriv sedan ovanan mer och mer. Familjen ska först ignorera. Till slut förlorar grannen kontrollen över ovanan som tar över… Fortsätt läsa Granne med ovana

Tack eller fortsätt

Vid ett jämt intervall så bryter man den improviserade föreställningen och frågar publiken om de vill att föreställningen ska fortsätta eller om det räcker. Man frågar ”Tack, eller fortsätt?” Om publiken vill se mer så säger de ”Fortsätt”, om de är nöjda, så säger de ”Tack”. Sänk gärna skådespelarnas förväntningar genom att säga att det… Fortsätt läsa Tack eller fortsätt

Improviserande simultantolk

En person intervjuas om ett ämne, vi låtsas att det är någon slags expert som intervjuas. En annan person ska nu göra en simultantolkning av det experten säger, det är bara det att det rör sig om ett helt improviserat teckenspråk. Experten behöver tänka på att inte prata för fort så att simultantolkaren inte hinner… Fortsätt läsa Improviserande simultantolk

Teatertävling

Två lag, en domare och publik. Lagen ska ge varandra ett antal utmaningar, man kan även lotta vilka utmaningar som ska göras. Lagen spelar upp sina scener på tid. En domare förklarar förutsättningarna och leder föreställningen. Domaren kan t.ex. ge skådespelare varning. Efter att både lagen genomfört utmaningen så röstar publiken om vilket lag som… Fortsätt läsa Teatertävling

En efter en får gå

Man improviserar en scen till slutet. Publiken får därefter bestämma sig för vilken av karaktärerna som ska försvinna. Scenen görs därefter om, en gång till, men mu med enbart de kvarvarande skådespelarna. Därefter får publiken rösta bort ytterligare en skådespelare. Till sist är det bara en person kvar. Denne ska nu få hela scenen att… Fortsätt läsa En efter en får gå

Ljudeffekter

Två skådespelare improviserar en scen. De får prata men inte göra ljud. Vid sidan av scenen finns även två andra personer som bidrar med ljudeffekter. En gör ljudeffekterna för en av skådespelarna och den andre gör ljudeffekterna för den andre skådespelaren. Om en karaktär t.ex. kliver in i en bil så kan den person som… Fortsätt läsa Ljudeffekter

Lappar

Improvisera en scen. Varje skådespelare får med sig en handfull lappar där publiken skrivit repliker. Ta då och då upp en lapp och läs vad som står på den. Försök att väva in repliken i den fortsatta handlingen så att repliken blir en naturlig del av denne. D.v.s. låt repliken påverka handlingen. Det är viktigt… Fortsätt läsa Lappar

Din motsats

Ställ ett antal frågor till alla skådespelare, om hurdana de är själva som personligheter och karaktärer. Frågor som det finns två alternativ på. Det kan vara bra att anteckna svaren på ett papper. Be dem sedan att fundera på hur en personlighet eller karaktär som är tvärs om, jämfört med dig skulle vara och te… Fortsätt läsa Din motsats

En replik

Be skådespelarna att improvisera en scen där endast en enda replik får nämnas vid ett enda tillfälle, av en person, i övrigt får inget sägas. Alternativ En replik per skådespelare.

Filmrecensenten

Be publiken om en filmtitel. Sedan befinner man sig i en filmstudio. Filmrecensenten berättar om filmen, och om scener ur filmen. Skådespelarna spelar då upp dessa scener ur filmen. Ungefär som om man tänker sig att det brukar vara när man har en recensent på TV som berättar om en film och visar snuttar. Glöm… Fortsätt läsa Filmrecensenten

Skratta inte

En scen med ett mycket allvarligt ämne spelas. Om en spelare skrattar eller fnissar, blir hon utbytt av en annan spelare. Exempel * Död * Sjukdom * Missbruk Alternativ Den som får någon i publiken att fnissa eller skratta får varje gång stoppa in någonting i munnen, t.ex. en hallonlakritsskalle.

Scen

Att man improviserar en scen. Publiken kan ge förutsättningarna, t.ex. var någonstans man befinner sig, vilka man är och vad man gör. ==Alternativ sista meningen== Scenen måste sluta med en viss mening som publiken bestämmer. ==Alternativ utan bokstav== När en skådespelare säger ett ord som innehåller en viss bokstav, t.ex. bokstaven "s", så åker han… Fortsätt läsa Scen

Bara på gibberish

Det här är inget annat än att man helt enkelt improviserar en scen, en sketch, men man talar bara gibberish. Svårigheten ligger i att få publiken i att förstå vad det är som händer utan att man använder ord på deras egna språk. Gibberish, kroppspråk, plats, mim, tonläge, o.s.v. kan användas för att förmedla innehållet… Fortsätt läsa Bara på gibberish

Sa hon

Två personer spelar en scen, publiken kan ge förutsättningarna. En säger något, t.ex: "Jag vill skiljas". Den andre säger: "sa hon…", och berättar sedan vad hon gjorde när hon sa detta, t.ex: "…och lyfte kniven från köksbordet". Den förste skådespelaren gör de detta. Den andre skådespelaren fortsätter sedan med att säga sin egen replik, t.ex:… Fortsätt läsa Sa hon

Halva tiden

Improvisera en scen som är på pricken en minut lång. Den som leder förställningen kan berätta att det handlar om ett mästerskap i teater, och att man nu ska göra samma förställning på halva tiden. Prova att spela samma scen på 30 sekunder. Den som leder förställningen kan nu säga att man kommer att spela… Fortsätt läsa Halva tiden

Begravningen

Scen 1. Vi befinner oss vid en begravning. En person spelar död och ligger i sin kista. En grupp människor har samlats vid begravningen. Scen 2. Publiken får bestämma hur personen dog. Detta spelas upp. Efterföljande scener: Varje deltagare vid begravningen får berätta en kort monolog om den döde, en monolog som handlar om ett… Fortsätt läsa Begravningen

Frys

Två personer på scenen ska improvisera en sketch, de övriga deltagarna sitter på rad och tittar på. Personen i ena änden av raden blundar och håller för öronen. När personen i andra änden av raden ropar ”frys” ska skådespelarna på scenen frysa sina rörelser och stå blick stilla i ögonblicket. De får inte ändra positioner.… Fortsätt läsa Frys

Horoskop

Läs någons horoskop, skådespelarna improviserar sedan en scen baserat på horoskopet. Alternativ Man kan även ge ett horoskop till varje skådespelare. Var och en av dem har nu till uppgift att se till att det som förutspåddes i horoskopet sker under föreställningen.

Bakåt framåt

Skådespelarna börjar en scen. När som helst kan det ropas ”bakåt”. Alla repliker och alla göromål ska då framföras i bakvänd ordning, handlingen kan spelas upp baklänges ända till man når början av scenen. Om man fortsätter ännu längre bakåt än början av scenen så kommer man till det som skedde innan scenen började. Man… Fortsätt läsa Bakåt framåt

Gör om scen

Några skådespelare improviserar en enkel scen. Den behöver inte vara allt för komplicerad, utan helt enkelt några replikskiften. Sedan försöker man göra om samma scen, fasten nu med nya instruktioner eller på ett annat sätt. T.ex. genom: Att man har en ny känsla. Att man har nya åldrar. Att man har en ny tidsepok Att… Fortsätt läsa Gör om scen

Ovetande karaktär

En av skådespelarna får gå ut, de andra stannar kvar. Publiken får nu tilldela den frånvarande karaktären med t.ex. en egenskap. När scenen börjar ska de andra skådespelarna agera så att karaktären till slut kan gissa vilken egenskap han har. Andra former av tilldelning kan vara: 1) Yrke 2) Plats, yrke, mordvapen 3) Tre verktyg,… Fortsätt läsa Ovetande karaktär

Känslosamma familjen

Vi improviserar en scen med en familj. Publiken väljer en aktivitet som familjen utför tillsammans. T.ex. grilla, spela kort, klä julgranen o.s.. Skådespelarna börjar med att etablera aktiviteten, karaktärerna, rollerna och deras inbördes relationer i en scen. Därefter får någon ropa bryt, publiken får nu välja den känsla som någon av familjemedlemmarna ska ha. Därefter… Fortsätt läsa Känslosamma familjen

Regissören

Scener med regissör som kommer in och bryter och ger instruktioner, olika genrer. Aktörer förstärker instruktionen, kanske t.ex. överdriver den. Regissören får fria händer och kan påverka karaktärer, känslor, miljöer, roller, gester o.s.v.

Förmå den andre

Två improvisatörer ska gå upp på scenen och göra en kort improvisation. Innan de går upp så får varje improvisatör instruktioner om någonting som denne ska förmå den andre att utföra under improvisationen. Under tiden som instruktionen ges till den ena improvisatören så får den andra hålla för öronen och vice versa. Ingen av improvisatörerna… Fortsätt läsa Förmå den andre

De dövas version

I den här övningen så ska en grupp skådespelare improvisera en vanlig berättelse. Bland de som tittar på ska det finnas lika många som håller för öronen som deltar i föreställningen. De som håller för öronen ska efter föreställningen, framföra samma föreställning/scen igen. De vet dock inte vad som sades utan ska försöka återskapa samma… Fortsätt läsa De dövas version

Vad sa du

Man improviserar en vanlig scen. Varje gång någon säger "vad sa du?" så måste den andre personen säga någonting som rimmar på det man nyss sa. T.ex: A) Jag ska gå ut med hunden… B) Vad sa du? C) Jag känner mig så bunden

Historien om

Be om något som har uppfunnits. Det kan vara abstrakt! Gör en scen som visar hur världen var innan uppfinningen, sedan om hur uppfinningen skapades, och hur världen är sedan dess.

Samtidigt

Spela en scen. Vid någon punkt i scenen ropar publiken ”Samtidigt…” och en ny uppsättning av spelare startar en helt ny scen. När det ropas ”Samtidigt…” igen, återupptas den första scenen. På det sättet flyttas det mellan de två scenerna tills de slutligen förenas till en scen i slutet av övningen.

Ligga sitta stå

T.ex. tre på scenen. En sitter, en ligger, en står. Varje gång någon byter position så måste de andra också byta position så att det hela tiden är en som sitter, en som ligger ner och en som står. Skådespelarna ska hela tiden rättfärdiga/motivera positionsbytet genom det som sker. Byt position snabbt när någon intagit… Fortsätt läsa Ligga sitta stå

Mötet

Först en person (A), sedan två (A och B). Övriga är åskådare. 1. A är ensam på scenen. Han har i förväg bestämt sig för rollfigur och plats samt aktivitet han utför medan han väntar på den andra personen. Aktivitetsmöjligheterna är oändligt många. Han kan till exempel klä om, städa, packa eller duka ett bord,… Fortsätt läsa Mötet

Trigga en handling

Välj ut tre-fyra personer (jag ger dom för enkelhetens skull varsin siffra i förklaringen) och ge dom en förutsättning (ex. Ni är en småbarnsfamilj på restaurang) och eventuellt kan även roller delas ut (ex. mamma, pappa, barn och servitris). Tala om för dom att dom under den improviserade scenen ska försöka agera så naturligt som… Fortsätt läsa Trigga en handling

Speltid

Taget från Gbgimpro:s "Speltid". Använd som inspiration! Ibland händer allt på en gång. Under en kort tidsperiod utspelas då draman i våra liv som är så omvälvande att man i efterhand inte förstår hur kort tid det egentligen tog. I vår nya föreställning Speltid kommer vi att få följa ett antal personer under 90 minuter… Fortsätt läsa Speltid

Boris

I den här övningar så befinner vi oss i ett förhörsrum. Det finns en förhörsledare, det finns en misstänkt, ibland kan det även finnas en sekreterare till förhörsledaren. Dessutom finns Boris. Boris är en hemsk typ, ett monster, en jätte, en drasut eller något liknande. Boris spelas dock inte av någon skådespelare, utan är bara… Fortsätt läsa Boris

Död på en minut

Ha en klocka/tidtagarur till hands. Tre personer på scenen. Publiken ger förutsättningarna för en scen. Inom en minut måste någon ha dött. Orsaken till dödsfallet bör gärna passa in i scenens förutsättningar och handling. Skådespelarna improviserar hur det går till. Efteråt måste kroppen tas om hand. Därefter går tre nya skådespelare upp på scen. Ta… Fortsätt läsa Död på en minut

Innan eller därefter

Man improviserar en kort scen och frågar därefter publiken om de vill se vad som hände innan eller därefter (det som utspelades). Om publiken vill se vad som hände före så spelar man en ny kort scen och och kan nu igen be publiken att berätta om de vill se vad som hade hänt före… Fortsätt läsa Innan eller därefter