Gör något medan du pratar

Två eller tre personer gör en aktivitet.

De pratar dock inte om aktiviteten på något sätt, istället bygger du upp en parallell plattform och handling genom det de säger till varandra (som inte har någonting alls med aktiviteten de gör).

Det viktiga i scenen är vad de säger, inte vad de gör. Aktiviteten är bara något som sätter dialogen i en trovärdig situation.

Ofta står personer bara rätt upp och ner när de för en dialog. Det är ganska ofta som människor pratar med varandra samtidigt som då gör något.

Lämna en kommentar