Någons sätt att se

I den här övningen gör man om en scen utifrån någon sätt att se på saken.

Man kan börja med att improvisera en kort scen.

Sedan tar man om det hela, men de övriga agerar så som en av karaktärerna upplever situationen.

man kan även börjar med att någon berättar en berättelse eller gör en monolog, och sedan improviserar man berättelsen utifrån någons perspektiv.

Lämna en kommentar