Påven bannlyser

En person är påve och står i mitten av en cirkel (ritad på marken eller tejpad på golvet). Medan påven räknar till 50 (leker man inomhus kan 10 sekunder vara bättre, leker man utomhus kanske man behöver räkna till 100) gäller det för övriga deltagare att gömma sig. När Påven räknat klart börjar han/hon leta efter folk. Så fort Påven ser någon ropar Påven: Påven bannlyser… (namnet på den som är hittad)!. Den/de personer som är hittade blir fångade i Påvens cirkel. De i cirkeln kan rymma endast om någon av de som fortfarande är gömda vinkar och den/de fångade vinkar tillbaka. Endast de som vinkar tillbaka kan fly påvens cirkel och gömma sig tillsammans med den som vink-räddat dem.
Om påven ser att någon flyr ropar han/hon igen "Påven bannlyser…!" och de som hör sitt namn måste ställa sig i cirkeln. Leken är slut när alla är fångade. Tar det lång tid kan man lägga till flera påvar.
Exempel på användningsområden
En lek som tränar uppmärksamheten på varandra. Även reaktionsförmåga. Men mest är den kul och spännande. Om man kör leken i ett mindre område kan man låta ögonkontakt med ett extra "blink" räcka för att rädda de i cirkeln. Då tränar leken även ögonkontakten. Med mindre barn kan "vinken" vara ett första steg i ögonkontakts-träning.

Varianter och liknande övningar: Kurragömma, Baklängeskurragöma, Gerilla

Lämna en kommentar