Delar av en sak

Deltagarna delas in i grupper om tre till åtta personer i varje grupp.

Varje grupp får en papperslapp av ledaren på vilken det står skrivet en sak som består av flera delar, exempelvis: cykel, gräsklippare, tält.

Dessutom får varje deltagare en egen lapp där det framgår vilken del av saken som deltagaren ska illustrera. Den här lappen får inte visas för någon annan i gruppen.

De personliga lapparna som delas ut till deltagarna i ’cykelgruppen’ kan t.ex. ha följande ord: sadel, framhjul, bakhjul, cyklist, styre.

En grupp i taget ska nu, inför alla de andra, och utan att först diskutera, instruera eller förklara för varandra, under tystnad illustrera sin gemensamma sak, till exempel saken cykel.

Var och en ska föreställa den del som står på hans eller hennes personliga lapp. Gruppen ska tillsammans föreställa den gemensamma saken som består av flera olika delar. Gruppmedlemmarna kan behöva ta tag i varandra och ställa sig i en sådan position så att man föreställer den sak man ska föreställa sig.

Man får göra rörelser medan man föreställer saken men man får inte göra ljud.

Det gäller att vara fantasifull och tydlig samt att samarbeta så bra så att åskådarna kan förstå vilken sak som gruppen gestaltar.

Exempel på saker kan vara, cykel, flygplan, kopieringsmaskin, brödrost, tvättmaskin, biltvätt o.s.v.

Alternativ

Nämn eller visa saken på en lapp. Gruppmedlemmarna får själva bestämma sig för vilken del de är. De får dock inte tala om detta för någon annan i gruppen. Inget prat, bara mim den här gången också.

Alternativ

Gruppen får använda även ljudeffekter nu, inget prat eller tal dock. Det brukar bli lättare med ljud.

Lämna en kommentar