Alla som

Alla sitter i ring förutom en person är utvald utropare. Utroparen står i mitten av ringen.

Den som är utropare säger ”Alla som…” …och någonting, t.ex: ”Alla som har blåa byxor!”

Då ska alla som har blåa byxor (eller något liknande) rusa upp från sin stol och byta plats med någon annan som har rusat upp.

Den som är utropare försöker ta en stol så att det är någon annan som blir utan stol. Den som blir utan stol blir ny utropare och ska säga någonting nytt: ”Alla som…”.

Om man har rusat upp från en stol så får man inte sätta sig tillbaka på den stolen igen. Om man vill göra det svårare så får man också bestämma att man inte får sätta sig på en tom stol bredvid den stolen från vilken man rusade upp.

Man behöver absolut inte begränsa sig till färger, man kan t.ex. även säga ”Alla som åt en banan idag byter plats!” eller ”Alla som tror på Gud byter plats”.

Om man vill kan man ha som tillägg att man kan ropa ”Alla!”. Alla måste då byta plats.

Alternativ

Den som står i mitten berättar en sanning om sig själv, dvs man får bara säga ”Jag har blåa byxor på mig” …om man nu faktiskt har det.

Alla som denna sanning också stämmer för, ska nu byta stol med varandra.

Detta blir då ett sätt att avslöja saker om sig själv för de andra, och ett sätt att lära känna varandra i gruppen.

Om någon i ringen tycker att en fråga är för privat, så är det tillåtet att sitta kvar på stolen även om påståendet skulle stämma. Det är önskvärt men det finns alltså inget krav på att man måste vara sanningsenlig i den här övningen.

Alternativ

Placera stolar i en cirkel, med sätena vända inåt och ryggarna utåt. Deltagarna sätter sig på stolarna och ledaren utser dem till olika frukter. Exempelvis banan, apelsin och kiwi.

En tagare ställer sig i mitten av cirkeln med de andra deltagarna på stolarna runt honom. När han säger banan skall alla som är bananer byta plats med varandra.

Tagaren försöker ta en ledig stol i cirkeln och någon ny blir tagare. Det är inte tillåtet att byta stol med personerna bredvid. Säger tagaren fruktsallad skall alla byta plats med alla. Tänk på att inte ha för många olika frukter. Tre stycken brukar vara lagom.

Lämna en kommentar