Härmcirkel

Alla står i en cirkel.

Var och en turas om att ta ett steg inåt cirkelns mitt och samtidigt göra en stor rörelse samt ett ljudligt ljud.

Man går sedan tillbaka. Alla andra tar då ett steg in mot cirkelns centrum och härmar både rörelsen och ljudet.

Alternativ

En person gör en rörelse och ett ljud. Personen bredvid härmar rörelsen och ljudet och gör sedan ett nytt ljud och en ny rörelse.

Personen bredvid härmar nu även detta ljud och denna rörelse och gör sedan en ny rörelse och ett ljud till sin granne, o.s.v.

Alternativ

En person börjar med att göra en liten rörelse och ett litet ljud.

Nästa person härmar rörelsen och ljudet men förstärker rörelsen och ljudet lite grann.

Nästa person härmar den senaste rörelsen och ljudet men förstärker ännu lite mer.

Sista personen gör en överdriven version av rörelsen och ljudet.

Om man vill kan man sedan gå tillbaka, med successivt mindre och mindre rörelser och ljud. Det är inte säkert att man behöver komma tillbaka till ursprungsljudet och ursprungsrörelsen.

Alternativ

Alla i cirkeln sjunger en ramsa i en och samma takt och som hela tiden upprepas om och om igen.

En av personerna i cirkeln ska göra en rörelse under tiden som ramsan sjungs för första gången. Den andra gången ramsan sjungs ska denna person göra en annan rörelse och den tredje gången ramsan sjungs ska en tredje rörelse göras o.s.v.

Rörelserna skickas runt cirkeln åt något håll. D.v.s. den person som står bredvid den som skapar rörelserna ska härma rörelsen nästa gång ramsan sjungs. Den person som står på tur ska sedan i sin tur härma rörelsen nästa gång ramsan sjungs. Alla personer måste titta på personen som står bredvid och som man ska härma. På så sätt kommer ala rörelser att vandra runt cirkeln allt eftersom ramsan upprepas.

Lämna en kommentar