Maskiner

Gör en lyckomaskin! Eller sommarmaskin, eller evighetsmaskin etc etc.

Varje person gör sin rörelse och sitt läte, sin del av maskinen.

Sträva efter att etablera en rytmik i rörelser och läten.

Man kan be dem att öka takten, eller sänka takten i rytmiken. Maskinen går fortare eller långsammare.

Lämna en kommentar