Arja Saijonmaa

Orsaken till varför övningen heter Arja Saijonmaa är med tanke på den beröma låten: Vem är jag, vem är du, levande charader.

I den här övningen är man två och två: Den första personen intar en valfri position (det behöver inte finnas någon tanke bakom, om vad som sker eller vad det är för kroppsposition).

Den andra personen ska, utifrån hur den första personen har ställt sig, inta en annan kroppsposition som skapar ett sammanhang med den första personen.

När den andre personen är färdig så frågar den första personen:

– Vem är jag?

Tvåan svarar exempelvis: – Du är tjuven.

Den första personen ställer sedan frågan:

– Vem är du?

Den andre personen ger återigen svaret: – Polisen.

Personerna väljs utifrån de kroppspositioner som man har intagit.

Därefter turas man om.

Andra exempel på par är: Sökaren – den funne. Turisten – guiden. Älskaren – Älskarinnans make. Katten – råttan. Men även: Tanken – hjärnan. Glödlampan – sockeln (eller varför inte: ljuset).

Det måste alltså inte vara personer utan man kan även vara fysiska saker och abstrakta fenomen om det känns spontant och naturligt.

Lämna en kommentar