Haiku och Renga

Haikudikt
Rad 1: 5 stavelser. Rad 2: 7 stavelser. Rad 3: 5 stavelser.

Renga
Rad 1: 5 stavelser. Rad 2: 7 stavelser. Rad 3: 5 stavelser. Rad 4: 7 stavelser. Rad 5: 7 stavelser.

Dela deltagarna i större grupper. Skicka sedan ut dem att ta inspiration av sin omgivning och skapa en eller flera haiku och rengas tillsammans. Ge dem en längre tid till detta. Återsamla sedan och låt alla läsa dikterna för varandra och berätta var de var någonstans och fick inspiration.

Efter det kan man t.ex. låta grupperna göra bilder med inspiration av de andras dikter. T.ex. med silkespapper. Man kan också göra gestaltande improvisation eller statyer baserat på texterna.

Exempel på användningsområden

Prestationen av att skapa dikter blir mindre då de gör det i grupp. Kan vara ett bra sätt att lära grupper om dessa diktformer eller bara för att vara skapande tillsammans.

Lämna en kommentar