Improviserande sufflör

En sufflör kan ge dig repliken om du har glömt manus. Men hur gör man i improvisationsteater. Jo man har en person som ger dig repliken eller ett ord när du tystnar eller ger ett tecken. Det är då en särskild sufflörs uppgift att leverera repliken istället för dig. Alternativt kan man bestämma att sufflören enbart ska säga ett ord, när du tystnar eller ger tecken.

Lämna en kommentar