Blundande irrfärd

En person förses med ögonbindel och ska ta sig från ena sidan av rummet till det andra. Det kan vara svårt för den blinda personen att få en rak gång och att våga gå hela vägen, man kan vara rädd att gå in i en vägg. Det är därför viktigt att de andra personerna ska… Fortsätt läsa Blundande irrfärd

Jag säger

Reglerna är enkla men svåra att följa. Någon ska ge de övriga deltagarna instruktioner, deltagarna ska dock enbart utföra instruktionerna de gånger som uppmaningen börjar med ”jag säger…” T.ex. ”jag säger att ni ska sätta er ned”. Deltagarna ska då sätta sig ned. Om uppmaningen istället är enbart ”sätt er ned”, och någon sätter sig… Fortsätt läsa Jag säger

Skulptörer i ring

Hälften av gruppen ställer sig i en ring, vända utåt. Dessa är skulpturer. Andra hälften är skulptörer, de tar varsin (ofärdig) skulptur och gör något med den, modifierar den. Skulptörerna roterar sedan så att de tar den skulptur som står till vänster och fortsätter med det som den förre skulptören påbörjat. Skulpturerna står kvar. Rotera… Fortsätt läsa Skulptörer i ring

Improvisera och rimma

Man improviserar en scen. När man säger en replik så måste man först säga någonting som rimmar på det som sades sist, sedan får man säga en ny replik. Nästa karaktär måste sedan i sin tur säga något som rimmar på den sista repliken som sades, och ska sedan säga ytterligare en replik, o.s.v.

Färre och färre stolar

Man spelar musik, när musiken spelar så går alla runt stolar som är uppställda i ring med sitsen utåt. Antalet stolar från början är en mindre än antalet deltagare i leken. När musiken tystnar så får ingen vidröra golvet. Man får sätta sig på stolarna och samsas om dem. Musiken börjar igen, deltagarna dansar runt… Fortsätt läsa Färre och färre stolar

Gör om på gibberish

Man improviserar en scen med vanligt tal. Bestäm längd. Man gör sedan om scenen, nu talar man gibberish. Eftersom scenen gjordes med vanligt tal så vet alla vad det handlar om ändå.

Upprepa replikerna

Medan man improviserar, den här gången ska man upprepa den tidigare repliken innan man säger sin replik. Den andre upprepar sedan din replik (utan det du upprepade) och säger sedan sin replik. D.v.s. man upprepar hela tiden det som sades före.

Ljud styr rörelse

Två och två. Den ena personen gör ljud, vad som helst. Den andre personen ska tolka ljuden genom att göra rörelser som illustrerar (eller "följer av") ljuden. Improvisera ljud, låt rörelserna komma av den andre personens läten.

Saker som något annat

Man lägger fram ett antal prylar. Gärna ganska stora saker så att man ser vad det är. Skådespelarna får ny turas om att improvisera hur man kan använda någon av sakerna som någonting annat än vad det egentligen är avsedda för. Man kan t.ex. använda en kudde som en mobiltelefon, eller en skiftnyckel kan bli… Fortsätt läsa Saker som något annat

Skrika tillsammans

Alla i ring. Man turas om att gå in i ringen, göra en rörelse och skrika ett ljud. Alla andra ska då härma rörelsen och skrika på samma sätt. Nästa…!

Marionetter

Två personer improviserar en scen, de får prata, men de får inte röra på sig själva. Istället är det två andra personer som ska skapa all deras rörelse: armar, ben, förflyttningar, huvudriktning o.s.v. De personer som styr marionetterna tar helt enkelt tag i skådespelarnas armar, ben o.s.v. och flyttar dem dit de ska vara, allt… Fortsätt läsa Marionetter

Improviserad poesi

Be om två saker eller teman från publiken. Personen ska ska nu framföra en dikt som innehåller båda dessa saker/teman. Dikten ska rimma. Om dikten inte rimmar eller om man missar någon av sakerna så är man ute ur leken. Därefter en ny person och två nya saker. Alternativ Skådespelarna kan turas om att lägga… Fortsätt läsa Improviserad poesi

Utländsk poet

En deltagare är poet och talar nonsensspråk, gibberisch. Den andre översätter den kände poetens mästerverk. Se om den som översätter kan behålla känsloläget, längden och rytmiken i poesin vid varje översättning, så att det trovärdigt verkar som att det är en riktig översättning.

Lappar

Improvisera en scen. Varje skådespelare får med sig en handfull lappar där publiken skrivit repliker. Ta då och då upp en lapp och läs vad som står på den. Försök att väva in repliken i den fortsatta handlingen så att repliken blir en naturlig del av denne. D.v.s. låt repliken påverka handlingen. Det är viktigt… Fortsätt läsa Lappar

Känna på händer

Alla blundar och går försiktigt runt i rummet tills man hittar ett par händer. Känner på dem och försöker lista ut vem det är. Sedan tittar man och ser om man har rätt. Alternativ Uppdelat i två grupper. Den ena halvan blundar. Den andra halvan går fram till den första och låter deltagarna i den… Fortsätt läsa Känna på händer

Delar av en sak

Deltagarna delas in i grupper om tre till åtta personer i varje grupp. Varje grupp får en papperslapp av ledaren på vilken det står skrivet en sak som består av flera delar, exempelvis: cykel, gräsklippare, tält. Dessutom får varje deltagare en egen lapp där det framgår vilken del av saken som deltagaren ska illustrera. Den… Fortsätt läsa Delar av en sak

Tjänare herre problem

Herren vill ha någonting, eller ska göra någonting, och ber om en liten tjänst. Tjänaren ska komma med en bortförklaring varför det inte går. Kom gärna med en motivering. Herren ska då istället be om någonting som ersätter den förra förfrågan. Någonting motsvarande kopplat till det man frågade om tidigare. Här gäller det för herren… Fortsätt läsa Tjänare herre problem

Kungen

En deltagare står i mitten av cirkeln, hon är kungen. Hen påbörjar en rörelse, och alla hjälper henne att utföra den. Om hon höjer ett ben, så lägger sig omedelbart en annan spelare under foten. Kungen gör vad hon kommer på – klättrar, vänder sig, faller – och de övriga stödjer henne i varje rörelse.… Fortsätt läsa Kungen

Hämta tillbaka mimad boll

Alla går omkring i rummet och mimar att de har en viss typ av boll, alla bollar är av olika slag, tennisbollar, medecinbollar, pingisbollar, fotbollar o.s.v. Skick din boll till någon, och ta emot någon annans boll. Gör så två, tre gånger. Nu gäller det gör dig att hitta tillbaka din egen boll, vem är… Fortsätt läsa Hämta tillbaka mimad boll

Improviserande sufflör

En sufflör kan ge dig repliken om du har glömt manus. Men hur gör man i improvisationsteater. Jo man har en person som ger dig repliken eller ett ord när du tystnar eller ger ett tecken. Det är då en särskild sufflörs uppgift att leverera repliken istället för dig. Alternativt kan man bestämma att sufflören… Fortsätt läsa Improviserande sufflör

Grimasrunda

Alla i ring. Gör en grimas, vänd dig mot grannen. Grannen härmar, gör sedan en egen grimas och skickar den vidare. Alternativ Istället för grimas, prova rörelse och ljud. Alternativ Man kan skicka till alla i ringen utan ordning, till vem som helst. Alternativ Man struntar i att härma. Skicka vidare en ny grimas direkt… Fortsätt läsa Grimasrunda

Skicka ja eller nej

Man står i ring. En person börjar med att säga ja. Då ska personen till vänster om henne säga antingen ja eller nej. Om man säger ja, så är det personen till vänster som ska avgöra om hon ska säga ja eller nej, om man säger nej, så är det personen till höger som ska… Fortsätt läsa Skicka ja eller nej

Mimad boll

Man står i en ring och kastar en mimad boll till varandra. Bollen kan vara lätt, tung, o.s.v. Man bör ta emot bollen så som den kastas. Sen kan man göra om bollen till något annat och kasta iväg det nya föremålet till en ny person, som då bör ta emot den så som man… Fortsätt läsa Mimad boll

Prata i munnen på varandra

Två eller flera personer gör tillsammans en karaktär med en röst. Ingen vet vad man ska säga i förväg. Alla måste prata samtidigt, och säga det man ska säga. Någon eller några ställer frågor till den här karaktären (som görs av flera personer). Tips: Enkla logiska svar. Prata långsamt. Försök lyssna på varandra.

Din motsats

Ställ ett antal frågor till alla skådespelare, om hurdana de är själva som personligheter och karaktärer. Frågor som det finns två alternativ på. Det kan vara bra att anteckna svaren på ett papper. Be dem sedan att fundera på hur en personlighet eller karaktär som är tvärs om, jämfört med dig skulle vara och te… Fortsätt läsa Din motsats

En replik

Be skådespelarna att improvisera en scen där endast en enda replik får nämnas vid ett enda tillfälle, av en person, i övrigt får inget sägas. Alternativ En replik per skådespelare.

Modifiera mimade saker

I par. En person mimar ett objekt och lämnar över det till den andre. Den andre personen tar emot objektet och förhåller sig till det, använder det, som den förste framställde objektet. Den andre personen kan sedan modifiera objektet på olika sätt, och skicka tillbaka en modifierad version. Man får, modifierar och skickar, får modifierar… Fortsätt läsa Modifiera mimade saker

Konstig konversation

I par. Varje par har en konversation. Behöver inte vara om något speciellt. Vid första signalen så börjar båda att bete sig konstigt, samtidigt som de fortsätter konversationen. Vid andra signalen så börjar båda att fortsätta konversationen på gibberish, samtidigt som de fortsätter att bete sig konstigt. Vid tredje signalen så fortsätter konversationen på gibberish,… Fortsätt läsa Konstig konversation

Skrivmaskinen

En författare skriver en historia på sin skrivmaskin, eller kanske på sin laptop snarare, några andra personer gestaltar historian på scenen. Repliker förekommer. Båda sidor kan alltså påverka historien. Alternativ Man kan även ha en berättarröst, d.v.s. skippa skrivmaskinen, tänk t.ex. en sportkommentator, naturfilmskommentator, m.m.

Filmrecensenten

Be publiken om en filmtitel. Sedan befinner man sig i en filmstudio. Filmrecensenten berättar om filmen, och om scener ur filmen. Skådespelarna spelar då upp dessa scener ur filmen. Ungefär som om man tänker sig att det brukar vara när man har en recensent på TV som berättar om en film och visar snuttar. Glöm… Fortsätt läsa Filmrecensenten

Mer eller stop

Då och då avbryter man scenen och frågar publiken om de vill ha mer (då ropar de mer), eller om de vill att scenen ska avbrytas (då ropar de stop).

Vad blir det för sak

2 till 5 personer. Man turas om att beskriva en sak. Ingen vet dock vad det är för sak. T.ex. Svart Rak Tekniskt avancerad … O.s.v. Det finns två möjliga resultat, antingen så blir det en sak som finns, eller också så finns det ingen sådan sak som är på det beskrivna sättet. Försök att… Fortsätt läsa Vad blir det för sak

Namnrunda

Man står i ring. En person säger sitt namn. Nästa i tur säger sitt namn, o.s.v. ända till man gått hela varvet runt. Variant Som i beskrivningen ovanför, den här gången ska man dock säga sitt namn två gånger med tre sekunders paus imellan. I pausen ska de andra upprepa personens namn i sina tankar.… Fortsätt läsa Namnrunda

Tjänare herre katastrof

Man gör en scen med en tjänare och herre/dam. Herren kallar in tjänaren för att diskutera någonting trivialt, t.ex. att det är dammigt i bokhyllan eller någonting. Var herren inte vet är att det idag har inträffat många olyckor, så när hon säger ”det är något jag vill tala med dig om” så tror du… Fortsätt läsa Tjänare herre katastrof

Skratta inte

En scen med ett mycket allvarligt ämne spelas. Om en spelare skrattar eller fnissar, blir hon utbytt av en annan spelare. Exempel * Död * Sjukdom * Missbruk Alternativ Den som får någon i publiken att fnissa eller skratta får varje gång stoppa in någonting i munnen, t.ex. en hallonlakritsskalle.

Maskiner

Gör en lyckomaskin! Eller sommarmaskin, eller evighetsmaskin etc etc. Varje person gör sin rörelse och sitt läte, sin del av maskinen. Sträva efter att etablera en rytmik i rörelser och läten. Man kan be dem att öka takten, eller sänka takten i rytmiken. Maskinen går fortare eller långsammare.

Spegel

Två och två. Den ene är en person den andra är en spegel som ska stå framför och härma allt den andra gör. Från fot till huvud. Både rörelser och ansiktsuttryck. Förslag: Säg att A ska följa B. Byt efter ett tag: B ska följa A. Byt tillbaka. Byt snabbare och snabbare. Säg tillslut båda… Fortsätt läsa Spegel

Scen

Att man improviserar en scen. Publiken kan ge förutsättningarna, t.ex. var någonstans man befinner sig, vilka man är och vad man gör. ==Alternativ sista meningen== Scenen måste sluta med en viss mening som publiken bestämmer. ==Alternativ utan bokstav== När en skådespelare säger ett ord som innehåller en viss bokstav, t.ex. bokstaven "s", så åker han… Fortsätt läsa Scen

Någons sätt att se

I den här övningen gör man om en scen utifrån någon sätt att se på saken. Man kan börja med att improvisera en kort scen. Sedan tar man om det hela, men de övriga agerar så som en av karaktärerna upplever situationen. man kan även börjar med att någon berättar en berättelse eller gör en… Fortsätt läsa Någons sätt att se