Tolken

En expert är inbjuden till någon församling, denne talar bara gibberish. En tolk berättar för församlingen (publiken) vad experten säger. Ställer också frågor till experten vid behov.