Alfabetsföreställning

I den här föreställningen ska varje ny replik som sägs, börja med nästkommande bokstav i alfabetet. Man kan antingen prova försöka få föreställningen att sluta med en sista replik som börjar med bokstaven Ö, eller också kan man börja om från A igen, när man gått igenom hela alfabetet, och låta föreställningen få sluta när det… Fortsätt läsa Alfabetsföreställning