Alfabetsföreställning

I den här föreställningen ska varje ny replik som sägs, börja med nästkommande bokstav i alfabetet. Man kan antingen prova försöka få föreställningen att sluta med en sista replik som börjar med bokstaven Ö, eller också kan man börja om från A igen, när man gått igenom hela alfabetet, och låta föreställningen få sluta när det… Fortsätt läsa Alfabetsföreställning

Alfabetscirkel

Alla står i en cirkel. En person säger första bokstaven i alfabetet till någon annan i cirkeln, vem som helst, denne fortsätter i sin tur med att säga nästa bokstav i alfabetet till någon annan i cirkeln o.s.v. Fortsätt ända till bokstaven Ö. Prova att hinna gå igenom alfabetet så fort som möjligt. Ta gärna… Fortsätt läsa Alfabetscirkel