Tack eller fortsätt

Vid ett jämt intervall så bryter man den improviserade föreställningen och frågar publiken om de vill att föreställningen ska fortsätta eller om det räcker. Man frågar ”Tack, eller fortsätt?” Om publiken vill se mer så säger de ”Fortsätt”, om de är nöjda, så säger de ”Tack”. Sänk gärna skådespelarnas förväntningar genom att säga att det… Fortsätt läsa Tack eller fortsätt

Karaktärsgåvor

Två och två. Den ena personen säger en replik till den andra personen. Av repliken ska det framgå vilken relation de två personerna har till varandra. Den andre säger sedan någonting tillbaka så att något karaktärsdrag hos den första personen tydliggörs. T.ex: Person 1: Jag har kommit för att bikta mig. (av repliken kan man… Fortsätt läsa Karaktärsgåvor

Bestämt antal går

Alla står utspridda i rummet. En person ska nu börja gå runt runt i rummet. När den personen stannar så ska en annan person börja gå, det får dock enbart vara en person som börjar gå, och det måste vara just en person som börjar gå omedelbart när den gående personen personen stannar. Det måste… Fortsätt läsa Bestämt antal går

Springa runt runt

Gruppen springer runt i en ring. Någon av de som springer kan (efter att man berättat detta) när som helst byta riktning och springa åt andra hållet, då måste såklart alla andra också byta riktning. Försök att undvika krockar och ta det lugnt. alla bör vara i ungefär samma storlek om man leker den här… Fortsätt läsa Springa runt runt

Dragkamp utan rep

Här improviserar man att man har en dragkamp mellan två lag, det är bara det att… det finns inget rep. Det viktigaste här är att dragkampen ser trovärdigt ut, inte vem som vinner den improviserade dragkampstävlingen. Det är ju faktiskt ingen tävling på riktigt med ett riktig rep, utan det är en föreställning det är… Fortsätt läsa Dragkamp utan rep

Improviserande simultantolk

En person intervjuas om ett ämne, vi låtsas att det är någon slags expert som intervjuas. En annan person ska nu göra en simultantolkning av det experten säger, det är bara det att det rör sig om ett helt improviserat teckenspråk. Experten behöver tänka på att inte prata för fort så att simultantolkaren inte hinner… Fortsätt läsa Improviserande simultantolk

Binda ihop meningar

Två och två. Den ena personen ska säga tre slumpmässiga normala meningar som inte associerar till varandra på något sätt. Den andre personen ska försöka hitta på en berättelse som innehåller alla tre meningar. Det gäller för den andre personen att klara av detta så fort som möjligt, och med en så logiskt och kort… Fortsätt läsa Binda ihop meningar

Ensam med två karaktärer

Här improviserar du själv ett kort replikskifte mellan två karaktärer. Gör det fort. Den första karaktären säger något, den andre karaktären säger något, den första karaktärer säger återigen något, SLUT. Gör sedan en annan likadan kort scen med två nya karaktärer och totalt tre repliker. Om och om igen, så länge du orkar :)

Teatertävling

Två lag, en domare och publik. Lagen ska ge varandra ett antal utmaningar, man kan även lotta vilka utmaningar som ska göras. Lagen spelar upp sina scener på tid. En domare förklarar förutsättningarna och leder föreställningen. Domaren kan t.ex. ge skådespelare varning. Efter att både lagen genomfört utmaningen så röstar publiken om vilket lag som… Fortsätt läsa Teatertävling

Omväxlande gibberish

Man står två och två. Den ena personen improviserar en berättelse. När den andre personen (partnern) säger ”byt” så ska man byta från vanligt tal till Gibberish. Nästa gång partnern säger ”byt”, så byter man tillbaka till vanligt tal igen. Man fortsätter inte berättelsen där man var precis innan man bytte till Gibberish. Man får… Fortsätt läsa Omväxlande gibberish

Hitta sin staty

Hälften av gruppen är skulptörer och andra hälften skulpturer. Skulptörerna ska arrangera skulpturerna på så sätt att att skulpturer till sist rör vid varandra på något sätt. Skulpturerna ska blunda under tiden som de arrangeras Därefter ska skulptörerna försöka återskapa en exakt kopia av samma gruppskulptur själva. Gruppen som blundar och som blev arrangerade ska… Fortsätt läsa Hitta sin staty

En efter en får gå

Man improviserar en scen till slutet. Publiken får därefter bestämma sig för vilken av karaktärerna som ska försvinna. Scenen görs därefter om, en gång till, men mu med enbart de kvarvarande skådespelarna. Därefter får publiken rösta bort ytterligare en skådespelare. Till sist är det bara en person kvar. Denne ska nu få hela scenen att… Fortsätt läsa En efter en får gå

Ljudeffekter

Två skådespelare improviserar en scen. De får prata men inte göra ljud. Vid sidan av scenen finns även två andra personer som bidrar med ljudeffekter. En gör ljudeffekterna för en av skådespelarna och den andre gör ljudeffekterna för den andre skådespelaren. Om en karaktär t.ex. kliver in i en bil så kan den person som… Fortsätt läsa Ljudeffekter

Härmcirkel

Alla står i en cirkel. Var och en turas om att ta ett steg inåt cirkelns mitt och samtidigt göra en stor rörelse samt ett ljudligt ljud. Man går sedan tillbaka. Alla andra tar då ett steg in mot cirkelns centrum och härmar både rörelsen och ljudet. Alternativ En person gör en rörelse och ett… Fortsätt läsa Härmcirkel

Vem är du

Två och två. En person låtsas gå in genom en låtsasdörr (en mimad dörr), det spelar ingen roll vilken karaktär denne är första gången. Den andre personen väntar på att karaktären kommer igenom låtsasdörren och frågar sedan ”vem är du?” Personen svarar genom att beskriva sig själv som en annan karaktär än den som föreställdes.… Fortsätt läsa Vem är du

Blundande irrfärd

En person förses med ögonbindel och ska ta sig från ena sidan av rummet till det andra. Det kan vara svårt för den blinda personen att få en rak gång och att våga gå hela vägen, man kan vara rädd att gå in i en vägg. Det är därför viktigt att de andra personerna ska… Fortsätt läsa Blundande irrfärd

Jag säger

Reglerna är enkla men svåra att följa. Någon ska ge de övriga deltagarna instruktioner, deltagarna ska dock enbart utföra instruktionerna de gånger som uppmaningen börjar med ”jag säger…” T.ex. ”jag säger att ni ska sätta er ned”. Deltagarna ska då sätta sig ned. Om uppmaningen istället är enbart ”sätt er ned”, och någon sätter sig… Fortsätt läsa Jag säger

Skulptörer i ring

Hälften av gruppen ställer sig i en ring, vända utåt. Dessa är skulpturer. Andra hälften är skulptörer, de tar varsin (ofärdig) skulptur och gör något med den, modifierar den. Skulptörerna roterar sedan så att de tar den skulptur som står till vänster och fortsätter med det som den förre skulptören påbörjat. Skulpturerna står kvar. Rotera… Fortsätt läsa Skulptörer i ring

Improvisera och rimma

Man improviserar en scen. När man säger en replik så måste man först säga någonting som rimmar på det som sades sist, sedan får man säga en ny replik. Nästa karaktär måste sedan i sin tur säga något som rimmar på den sista repliken som sades, och ska sedan säga ytterligare en replik, o.s.v.

Färre och färre stolar

Man spelar musik, när musiken spelar så går alla runt stolar som är uppställda i ring med sitsen utåt. Antalet stolar från början är en mindre än antalet deltagare i leken. När musiken tystnar så får ingen vidröra golvet. Man får sätta sig på stolarna och samsas om dem. Musiken börjar igen, deltagarna dansar runt… Fortsätt läsa Färre och färre stolar

Gör om på gibberish

Man improviserar en scen med vanligt tal. Bestäm längd. Man gör sedan om scenen, nu talar man gibberish. Eftersom scenen gjordes med vanligt tal så vet alla vad det handlar om ändå.

Upprepa replikerna

Medan man improviserar, den här gången ska man upprepa den tidigare repliken innan man säger sin replik. Den andre upprepar sedan din replik (utan det du upprepade) och säger sedan sin replik. D.v.s. man upprepar hela tiden det som sades före.

Ljud styr rörelse

Två och två. Den ena personen gör ljud, vad som helst. Den andre personen ska tolka ljuden genom att göra rörelser som illustrerar (eller "följer av") ljuden. Improvisera ljud, låt rörelserna komma av den andre personens läten.

Saker som något annat

Man lägger fram ett antal prylar. Gärna ganska stora saker så att man ser vad det är. Skådespelarna får ny turas om att improvisera hur man kan använda någon av sakerna som någonting annat än vad det egentligen är avsedda för. Man kan t.ex. använda en kudde som en mobiltelefon, eller en skiftnyckel kan bli… Fortsätt läsa Saker som något annat

Skrika tillsammans

Alla i ring. Man turas om att gå in i ringen, göra en rörelse och skrika ett ljud. Alla andra ska då härma rörelsen och skrika på samma sätt. Nästa…!

Marionetter

Två personer improviserar en scen, de får prata, men de får inte röra på sig själva. Istället är det två andra personer som ska skapa all deras rörelse: armar, ben, förflyttningar, huvudriktning o.s.v. De personer som styr marionetterna tar helt enkelt tag i skådespelarnas armar, ben o.s.v. och flyttar dem dit de ska vara, allt… Fortsätt läsa Marionetter

Improviserad poesi

Be om två saker eller teman från publiken. Personen ska ska nu framföra en dikt som innehåller båda dessa saker/teman. Dikten ska rimma. Om dikten inte rimmar eller om man missar någon av sakerna så är man ute ur leken. Därefter en ny person och två nya saker. Alternativ Skådespelarna kan turas om att lägga… Fortsätt läsa Improviserad poesi

Utländsk poet

En deltagare är poet och talar nonsensspråk, gibberisch. Den andre översätter den kände poetens mästerverk. Se om den som översätter kan behålla känsloläget, längden och rytmiken i poesin vid varje översättning, så att det trovärdigt verkar som att det är en riktig översättning.

Lappar

Improvisera en scen. Varje skådespelare får med sig en handfull lappar där publiken skrivit repliker. Ta då och då upp en lapp och läs vad som står på den. Försök att väva in repliken i den fortsatta handlingen så att repliken blir en naturlig del av denne. D.v.s. låt repliken påverka handlingen. Det är viktigt… Fortsätt läsa Lappar

Känna på händer

Alla blundar och går försiktigt runt i rummet tills man hittar ett par händer. Känner på dem och försöker lista ut vem det är. Sedan tittar man och ser om man har rätt. Alternativ Uppdelat i två grupper. Den ena halvan blundar. Den andra halvan går fram till den första och låter deltagarna i den… Fortsätt läsa Känna på händer