Alfabetscirkel

Alla står i en cirkel. En person säger första bokstaven i alfabetet till någon annan i cirkeln, vem som helst, denne fortsätter i sin tur med att säga nästa bokstav i alfabetet till någon annan i cirkeln o.s.v. Fortsätt ända till bokstaven Ö. Prova att hinna gå igenom alfabetet så fort som möjligt. Ta gärna… Fortsätt läsa Alfabetscirkel