Alla inlägg av Martin

Jag är ett träd

Gruppen ställer sig runt en öppen yta. Det första personer går in på ytan, sträcker upp sina armar, och säger ”jag är ett träd” samtidigt som denne låtsas vara ett träd.

Nästa person ska sedermera komplettera den bild som byggs fram genom att gå in, säga sig vara något annat, och samtidigt låtsas vara just detta. Till exempel kan personen gå in och säga sig vara ”jag är en skogsarbetare som hugger ner trädet”.

Den tredje personen har nu att förhålla sig till alla de som tidigare gått in och sagt sig vara någonting men gärna framförallt till den siste personen som gick in.

När den sista personen har gått in och sagt sig vara någonting så kan detta bilda den första förutsättningen för ett nytt sammanhang som skapas. T.ex. om den siste personen säger att ”jag är skogsarbetarens yxa”. Då kan gruppen bilda en ny serie genom att samma person påbörjar den nya serien genom att säga ”jag är en yxa”. Den andre personen kan då bygga på genom att att gå in på ytan och säga sig vara någonting som anknyter till yxan.

Ordspråk

Improvisera en föreställning utifrån ett ordspråk.

T.ex. en fågel i handen är bättre än tio i skogen.
Liten tuva välter ofta stort lass.
Man ska inte ropa hej förrän man är över ån.
O.s.v.

Se om publiken kan gissa vad det är för ordspråk.

Turas om att hitta på

Alla står på två led som är vända mot varandra.

Ledaren ger ett tema. De två som står närmast varandra turas om att gå fram till mitten och ge ett exempel utifrån detta tema. När man har sagt sin replik så går man tillbaka till slutet av den rad man kom ifrån.

Exempel på tema kan vara:

Saker du inte vill att dina föräldrar hittar under din säng
Saker som brummar
Konstiga namn på hundar
Ursäkter för varför man kommer naken till jobbet
Fantasifigurer

Anledningar till att lägga sig på marken och skrika
Vad dina föräldrar inte berättade för dig
Vad chicken nuggets egentligen består av
Anledningar att flytta till Motala
Saker som viberar
Saker som flyger
Saker som luktar
Vad du egentligen skulle ha sagt till chefen

Vilket yrke

Tre personer får gå ut.

En person spelar frågeledare och är kvar.

Gruppen och frågeledaren bestämmer varsit yrke för de tre som gick ut.

De kommer in igen… och får frågor från frågeledaren. De tre personerna ska nu försöka gissa vilket yrke de har genom att lyssna på hur publiken reagerar när de svarar.

Svara gärna bestämt inte tvekande.

Ställ specifika frågor utan att avslöja yrket direkt.

Platsen

Alla står i en cirkel.

Någon tänker ut en plats och går in i mitten och beter sig så som man beter sig  på den platsen, eller gör något som man gör på den platsen. Inga ljud.

När någon annan tror sig veta vad det är för plats så går också den personen in i cirkeln och beter sig och gör enligt den platsen.

O.s.v.

Går det att mima objekt i platsen som alla förhåller sig till?
Interagerar karaktärerna?

Motivation

Två personer spelar en scen där de båda har varsin inneboende motivation eller varsina två behov som ska komma till uttryck.

Dessa två motivationer eller behov ska sedan hamna i konflikt med varandra, kanske även på ett sådant sätt så att ingen kan uppfylla sina behov, eller sina motiv, utan att frånta den andra möjligheten att uppfylla sina behov.

Man kan gärna ge en situation innan de börjar spela. Motiv kan fördelas, man kan också dra lott från en hög med lappar med motiv.

Expempel
– att bli omtyckt
– att passa in
– att bli kär
– att bli respekterad
– att kunna sova
– att skapa harmoni
– att bli glad igen
– förstå meningen med livet

Prova att göra en hel scen med inledning, konflikt som utmynnar i en frågeställning, och ett avslut

Brottet

Skapa lappar med platser, brott och vapen.

Dra en lapp från varje kategori.

Skapa en scen som medför att det brottet begås på den platsen med det vapnet.

Alternativ… tag enbart en lapp med ett brott. Påbörja scenen. Dra sedan lappar med plats och vapen.

Alternativ… en person kan vara detektiv och komma in efter brottet.

Alternativ… förberedelse / utan förberedelse.

Hemligheten

Två och två… man får reda på en hemlighet om den andre. Sedan spelas en scen. Det går ut på att man ska gissa vilken hemlighet man har.

Alternativt kan man ha en hemlighet för den andra. Den andre ska då gissa vilken hemlighet som den andre har.

Hemligheten ska påverka handlingen och beteendena i scenen.

Man får inte berätta hemligheten… det ska framgå på annat sätt.

Exempel:
– rädd för hundar
– rädd för kvinnor
– älskar ormar
– har falsk utbildning
– har suttit i fängelse
– är en annan person
– har gjort ansiktsoperation
– har en dödlig sjukdom
– är homosexuell
– är heterosexuell

Statusbyte

Två personer åt gången spelar ett par. Man tilldelar dem karaktärer.

Den ena personen ska ha hög status och den andra låg. Efter ett tag byter man så att den som hade hög status ska gå till låg, och den som hade låg status ska gå till hög. De ska dock behålla sina karaktärer som tidigare. Övergången ska vara gradvis och långsam.

Exempel på par:
– barn – vuxen
– tjuv – polis
– doktor – patient
– chef – anställd
– groupie – stjärna
– psykolog – patient
– maka – make
– jävul – ängel

 

Berätta om

Deltagarna får berätta en historia utifrån en förutbestämd given instruktion under en minut. Berättelsen ska ha en inledning, en frågeställning, och ett slut.

Tips:

Börja gärna med att väcka åhörarnas intresse.
Utveckla handlingen med konflikter.
Börja med slutet när det är minst 15 sekunder kvar.

Variera tiden tillgodo.

Exempel:

Berätta om när:
– gick vilse i Motala
– var med om ett vulkanutbrott
– brottades i Afghanistan
– blev årets lucia
– fick flytta in hos påven

Gradvis förändring

Deltagarna står vid ena sidan och turas om, en och en, att göra gradvisa förändringar av sin karaktär medan man går från ena sidan av rummet till andra sidan. Medan man går så får man låtsas att man pratar med förbipasserade o.s.v.

God till ond
Ung till gammal
Ängel till jävul
Skämmig till stolt
Vacker till ful
Rädd till modig
Säker till osäker
Förvirrad till skärpt
…o.s.v.

Granne med ovana

Två hus, en familj och en granne.

Grannen får en ovana. Är nyinflyttad, och har en konstig ovana.

Familjen diskuterar grannen. Grannen kommer på besök.

Grannen börjar antyda ovanan, först verkar den normal, eller döljs, överdriv sedan ovanan mer och mer. Familjen ska först ignorera. Till slut förlorar grannen kontrollen över ovanan som tar över helt.

Avsluta.

Exempel:

Tuggar tuggummi
Inget avstånd till andra människor
Rapar
Ovarsam
Biter på naglarna
Avslutar andras meningar
Avbryter
Kliar
Skrattar högt
Petar i näsan
Skryter
Ljuger
Sprider rykten
Säger ”ba liksom”
Flörtar
Ler konstigt
Stirrar
Talar för tyst
Drar skämt under bältet

Känslor lista

Arg
Besviken
Förskräckt
Förvånad
Generad
Hjälplös
Häpen
Ilsken
Irriterad
Kylig
Kraftlös
Ledsen
Likgiltig
Nedstämd
Nervös
Olycklig
Orolig
Panikslagen
Rädd
Sur
Tveksam
Upprörd
Utmattad
Vansinnig
Uttråkad
Desperat
Deprimerad
Demoraliserad
Disillusionerad
Ångerfull
Hopplös
Ouppmärksam
Lat
Övervälmad
Värdelös
Anklagad
Skamfull
Besviken
Blyg
Skyldig
Brustet hjärta
Melankolisk
Eftertänksam
Missförstådd
Nostalgisk
Ångerfull
Ledsen
Olycklig
Känslig
Försiktig
Feg
Defensiv
Misstänksam
Hysterisk
Panik
Paralyserad
Paranoid
Hemlighetsfull
Skeptisk
Cynisk
Naiv
Osäker
Krävande
Avundsjuk
Frustrerad
Snål
Manipulerande
Aggressiv
Äcklad
Rosenrasande
Hatisk
Ovänlig
Otålig
Indignerad
Galen
Rebellisk
Arrogant
Stängd
Fördomsfull
Stoisk
Glad
Peppy
Självsäker
Vågad
Otålig
Entusiastisk
Komisk
Vördnadsfull
Kärleksfull
Motiverad
Öppenhjärtlig
Spontan
Barnslig
Harmonisk
Lugn