Alfabetscirkel

Syfte

Detta är en enkel övning. Syftet är att se att alla är med och har fokus. Se till så att du inte missar när någon säger en bokstav till dig.

Genomförande

Alla står i en cirkel.

En person säger första bokstaven i alfabetet till någon annan i cirkeln, vem som helst, denne fortsätter i sin tur med att säga nästa bokstav i alfabetet till någon annan i cirkeln o.s.v. Fortsätt ända till bokstaven Ö.

Prova att hinna gå igenom alfabetet så fort som möjligt. Ta gärna tid.

Lämna ett svar