Visa höjd

Genomförande

En skådespelare illustrerar ett bords (eller någon annan ytas) höjd genom att t.ex. damma av det (eller något liknande). Därefter placerar skådespelaren olika saker och objekt på bordet/ytan. Tänk på att bevara en och samma höjd hela tiden.

Lämna ett svar