Vem är du

Genomförande

Två och två.

En person låtsas gå in genom en låtsasdörr (en mimad dörr) som en karaktär.

Den andre personen väntar på att karaktären kommer igenom låtsasdörren och frågar sedan ”vem är du?”

Personen svarar genom att beskriva sig själv som en annan karaktär än den som föreställdes. Svara på ett sätt som är karaktäristiskt för din karaktär men beskriv en annan typ av karaktär än den du föreställer.

Den andra personen ska då gå in genom en ny mimad dörr som den nyligen beskrivna karaktären.

Vänta till dess att karaktären kommit igenom dörren, om man vill kan man även låta karaktären säga en hälsningsreplik (eller annan fras) som sin karaktär.

Återigen frågan ”vem är du?”, beskriver av en ny karaktär, den nya karaktären kommer in genom en ny slags dörr, o.s.v. Turas om fortsättningsvis.

Kommentera