Den frånvarande karaktären

Syfte

I den här övningen får man öva på att ge den karaktär som handlingen eller situationen efterfrågar. Men man får också öva sig på att ge en karaktär till någon som inte är du själv. Hur fungerade samspelet mellan de som efterfrågade karaktären och den karaktär som kom in?den

Genomförande

I den här övningen ska två personer improvisera en scen där man talar om en person som visserligen är frånvarande men som snart ska komma in.

Av de två personernas dialog bör det grundläggande framgå om var eller i vilken situation som scenen utspelas.

Det viktiga är dock att de talar om den person som är frånvarande. Av den dialog som de framför ska det framgå saker som ger information till publiken om den frånvarandes karaktärsdrag.

De två personerna bör växla åtminstone en 6-14 repliker så att den frånvarandes karaktär blir tydligare och tydligare allt eftersom.

När det är lämpligt så kommer så den frånvarande personen in och utför det man kan förvänta sig att en sådan karaktär ska göra utifrån från givna situationen.

Lämna ett svar