Vänta innan du svarar

Syfte

Syftet är att man ska få tid att tänka på vad det är som sägs, vad man ska säga och varför.

Genomförande

Man improviserar en vanlig scen.

Den här gången måste man vänta, man måste hålla sig, fem sekunder innan man svarar.

Lämna ett svar