Upprepa replikerna

Syfte

Att se om det blir någon skillnad när man verkligen lyssnar på vad den andre säger.

Genomförande

Medan man improviserar, den här gången ska man upprepa den tidigare repliken innan man säger sin replik. Den andre upprepar sedan din replik (utan det du upprepade) och säger sedan sin replik. D.v.s. man upprepar hela tiden det som sades före.

Lämna ett svar