Tjugo frågor

Syfte

Övningen illustrerar att det är bra att vara specifik på scen. Inte bara att någon lämnar över ett objekt. I verkligheten kanske båda skulle ha sett och förstått vad det var som lämnades över, men när det rör sig om mimade objekt så måste det framgå på något annat sätt vad det är som lämnas över. Man kan vara specifik beträffande många olika saker (inte bara objekt). T.ex. att man anger vilket torg man är på, inte bara att man befinner sig i en stad. Att man berättar vad man jobbar med rent konkret inte bara att man är chef eller anställd. Att man illustrerar sin ålder med flera specifika karaktärsdrag, eller att det framgår vilken hundras man är ute och promenerar med, inte bara att man är ute och promenerar med en hund (vilken som helst). Det är ofta av intresse för publiken att veta om det är en pudel, tax, pitbull eller schäfer efter det säger en hel del även som situationen och personen som är ute med hunden. Att vara specifik vad gäller förutsättningarna i en scen skapar en tydligare plattform och ger ofta större möjligheter för handlingen att utvecklas.

Genomförande

En frivillig person går ut. Denne får i uppdrag att ta reda på vilket objekt eller vilken sak som de andra i gruppen tänker på genom att ställa 20 ja/nej-frågor.

I själva verket finns inget objekt.

När den frivillige personen har gått ut så säger man till de kvarvarande i gruppen att tänka ut ett eget objekt utan att berätta för de andra vad man tänker på.

Varje person tänker ut ett eget objekt.

Den frivillige personen kommer sedan in igen och får nu ställa 20 ja/nej-frågor.

De som svarar på frågorna måste svara ärligt, ja eller nej, och samtidigt komma ihåg hur de andra personerna har svarat.

Om de svar som de andra personerna ger inte stämmer överens på den sak som man själv tänker på så måste man komma på en ny sak som passar in på alla de övriga svar som har getts.

Om man inte kan komma på en ny sak som stämmer överens med alla tidigare svar så får man ge upp. Den frivilliga personen har nu "vunnit", och man får förklara syftet med övningen.

I detta fallet rör det sig om ett "icke-definierat" objekt. Ingen i svarsgruppen visste vad de andra personerna tänkte på. Därför kunde de inte heller ge enhetliga svar.

Lämna ett svar