Rygg mot rygg

Syfte

Öva på att lyssna på det som sägs. Prova på hur det känns att spela upp en scen utan att se på varandra, bara lyssna och säga.

Genomförande

I den här övningen så ska man improvisera en kortare scen. Det är två personer som står på scenen. De tittar dock inte på varandra utan sitter rygg mot rygg.

Alternativ

Man dansar en tryckare med huvudet vilande på den andres axlar, d.v.s. man ser inte på varandra.

Lämna ett svar