Mötet

Syfte

Att genom kroppsuttryck och rekvisitabehandling informera åskådarna om vem rollfiguren är, var han befinner sig och vem han väntar (hoppas, är rädd…) ska komma, samt rollfigurens relation till den väntade personen.

Genomförande

Först en person (A), sedan två (A och B). Övriga är åskådare.

1. A är ensam på scenen. Han har i förväg bestämt sig för rollfigur och plats samt aktivitet han utför medan han väntar på den andra personen. Aktivitetsmöjligheterna är oändligt många. Han kan till exempel klä om, städa, packa eller duka ett bord, därför att han har bjudit hem sin nyförvärvade fästmö för första gången på middag. Genom sättet att duka kan han visa att han är mycket förälskad i henne.

2. Publiken iakttar spelet.

3. När någon i publiken tror sig veta vem A förväntar sig ska komma, går han/hon (B) upp på scenen och fortsätter att samspela med A så realistiskt som möjligt. A inser strax om informationen gått fram eller ej. Skulle B på något sätt ha missuppfattat intentionerna, försöker A haka på den nya situationen.

Tips

Diskutera vad som var tydligt respektive otydligt i A:s agerande.

Hur kunde det ha gjorts tydligare?

Hur fungerade mötet mellan A och B?

Var det trovärdigt?

Källa

Amatörteater, rollspel och spektakel, av Ylva Lööf, Larsons förlag, återgiven enligt tillstånd från författaren

Lämna ett svar