Mjau

Syfte

Fniss och fokus. Antagligen vill man skratta åt alla knäppa ”mjau” men då riskerar man att avslöja sin position!

Genomförande

Alla deltagare ställer sig i en ring.

Välj ut en person som blundar, den får stå i mitten.

Snurra personen så att den tappar orienteringen (eller möblera om ringen medan personen blundar).

Mittenpersonen pekar på en person i ringen.

Den utvalda personen ska på valfritt sätt säga ”Mjau” och mittenpersonens uppgift är att gissa vem det är, 1 gissning per gång.

Man får förställa sin röst så mycket man vill.

Gissar mittenpersonen fel fortsätter bara gissningen, man snurrar mittenpersonen på nytt. Gissar mittenpersonen rätt ropar ringen ”Rätt!” och mittenpersonen byter plats med den avslöjade.

Vill man försvåra gissningen kan man be ringen att hela tiden röra sig runt med små små steg.

Källa

Dramabanken

Lämna ett svar