Marionetter

Genomförande

Två personer improviserar en scen, de får prata, men de får inte röra på sig själva. Istället är det två andra personer som ska skapa all deras rörelse: armar, ben, förflyttningar, huvudriktning o.s.v. De personer som styr marionetterna tar helt enkelt tag i skådespelarnas armar, ben o.s.v. och flyttar dem dit de ska vara, allt beroende på situationen och vad skådespelarna säger. Skådespelarna får i sin tur beakta hur de står och vad de som styr dem gör med dem.

Alternativ

Man kan även låta två från publiken vara de som styr marionetterna.

Kommentera