Kravlös koreografi

Syfte

Spontanitet och ta bort pressen att prestera. Funkar också för att skapa en koregrafi på ett enkelt sätt, t.ex. till en föreställning.

Genomförande

Deltagarna ställer sig i en ring.

Genomförande: En och en får varje deltagare (spontant och kravlöst) komma på en rörelse. Rörelserna sätts ihop till en koreografi allt eftersom, efter varje ny rörelse upprepar man de föregående + den nya. Tänk på att du kan variera nivån beroende på om deltagarna har tidigare danserfarenhet (t.ex. genom mer avancerade rörelser eller med musik).

Källa

Dramabanken

Lämna ett svar