Ge den andre fokus

Genomförande

Två på scen. Improvisera en scen där den ena inte pratar. Den andre skapar genom sin dialog/monolog möjligheterna för den andre personen att agera och få en handling. Ett sätta att öva sig på att hjälpa varandra på scenen vid improvisation.

Lämna ett svar