Drac-Ulla

Syfte

Övningen fungerar bra då gruppen precis har börjat lära sig varandras namn. Även fast man kan någons namn är det inte säkert att man får fram det i en pressad situation. Övningen kan också fungera för att skapa fokus och koncentration, eftersom alla måste fokusera på att rädda en person genom ögonkontakt.

Genomförande

Gruppen står i en stor ring. En person utses till ”Drac-Ulla” och skall ställa sig i mitten av ringen.

Drac-Ulla ska långsamt, med armarna utsträckta, gå emot en person i ringen. Denna person kallar vi för A. Person A kan rädda sig genom att söka ögonkontakt med någon annan som står i ringen, låt oss säga att det är person B. När B ser att A söker ögonkontakt så räddar B person A genom att säga A:s namn. Då måste Drac-Ulla välja ett nytt offer som denna skall gå emot.

Drac-Ulla kan gå snabbare och snabbare efter varje gång ett offer undkommer.

Alla måste ha fokus på den person som Drac-Ulla går mot för att kunna rädda denna.

Övningen sker också i tystnad förutom då man räddar någon.

Om Drac-Ulla kommer fram och tar någon så blir det den som får gå in i mitten och vara Drac-Ulla istället.

Källa

AFerm, Dramaportalen

Lämna ett svar