Blind dans

Syfte

Övningen är lustfylld då man dansar och kan varieras genom att använda olika musikstilar. Det handlar även om tillit eftersom en ansvarar för att den blundande inte råkar illa ut och även att samarbeta och aktivera andra sinnen. Att våga blunda medan någon annan leder kräver en trygg grupp och det kan vara bra att pröva andra enklare blindövningar innan. Att blunda och bli ledd kan vara känsligt för många. Tänk därför på att alltid låta deltagarna titta eller säga stopp ifall de känner sig otrygga.

Genomförande

Dela gruppen i två. Den ena delen skall ställa sig utspridda på golvet och blunda. Du startar musik och då skall den andra delen gå fram till var sin person och dansa runt med sin partner, medan de fortsätter att blunda.

Efter ett tag kan du låta musiken stanna till så att de seende kan gå till en annan blind och dansa med dem istället. Det fungerar bra att byta tre gånger.

När alla har bytt tre gånger kan de seende gå och ställa sig på ett led och de blundande kan öppna sina ögon. Sedan kan de få försöka gissa vilka tre personer de har dansat med.

Källa

AFerm, Dramaportalen

Lämna ett svar