Spontan association

Syfte

Syftet är att visa att det är naturligt för människor att associera.

Genomförande

Deltagarna står i en ring. Be någon säga ett ord, vilket ord som helst.

Be en person bredvid henne i ringen säga ett annat ord, vilket ord som helst.

Så fortsätter man, runt ringen åt ett håll, alla säger i tur och ordning ett ord, vilket ord som helst.

Säg inte att de ska associera på något sätt, berätta ingenting om association, be dem bara att ta "vilket ord som helst".

Se ändå om det går att urskilja något mönster i de ord som nämns, om de på något sätt associerar med varandra. Ofta blir det så även om man inte försöker associera.

Lämna ett svar