Kontrasterande karaktärer

Syfte

Inom färgläran är det känt att vissa färger framhäver varandra. T.ex. ser en blå färg ofta mer blå ut intill orange, och en röd färg ser ofta mer röd ut intill färgen grön o.s.v. På samma sätt är det med karaktärer. Om en karaktär umgås med en annan karaktär som är på ett helt annat sätt så framgår respektive karaktär tydligare. En katt bland hundarna blir mer kattlik än en katt bland katter. O.s.v. I den här övningen får man öva sig på att göra kontrasterande karaktärer. Medeltida kungar hade ibland narrar i sin närhet, ett syfte med deras närvaro skulle kunna vara att kungen själv skulle framstå som mer sansad och klok.

Genomförande

Två och två.

I den här övningen ska paret improvisera en scen där man utgör karaktärer som är varandras motsatser.

Om en är modig så ska den andra framföra sin rädsla.

Om en är lat ska den andre vara överdrivet ambitiös.

Om en är social ska den andre vara enstörig o.s.v.

Allt man gör i scenen bör ha en koppling till hur man förhåller sig till och kontrasterar varandras karaktärsdrag.

Lämna ett svar