Karaktärsgåvor

Syfte

Syftet är att öva sig på att ge varandra information om sina karaktärer på scen, d.v.s. att inte karaktärerna byggs upp av det som respektive person säger som sig själv eller själv gör utan att även var och en kan skapa varandras karaktärer.

Genomförande

Två och två.

Den ena personen säger en replik till den andra personen. Av repliken ska det framgå vilken relation de två personerna har till varandra.

Den andre säger sedan någonting tillbaka så att något karaktärsdrag hos den första personen tydliggörs.

T.ex:

Person 1: Jag har kommit för att bikta mig.

(av repliken kan man gissa att den andre personen är en präst och att den första personen har kommit för att bikta sig)

Person 2: Å nej… Inte nu igen, du är den mest lögnaktiga, slugaste och skenheligaste jävel vi har här i byn.

(här framgår det nu vilken personlighet som den första personen är)

Alternativ

Person 1 kan nu även svara med en replik på ett sätt som motsvarar person 2:s beskrivning. D.v.s. om det av person 2 framgick att person 1 var lögnaktig så kan person 1 nu säga någonting som uppenbart är en lögn.

Lämna ett svar