Jag är en stjärna

Syfte

Övningen är till för att ta bort rädslan för uppmärksamhet och stärka självförtroendet för alla i gruppen.

Genomförande

Alla spelare radas upp på en rad så att det finns tillräckligt med utrymme framför dem. Nu går en efter en fram och presenterar sig till gruppen. Då säger hon ”’Jag är [namn] och jag är en stjärna”’. Resten av grupp jublar och firar stjärnan. Det är tillåtet att posera.

Lämna ett svar