Fotkull

Syfte

Syftet med övningen är att man kommer att behöva röra på sig, framförallt med fötterna och hoppa, men värmer då upp samtidigt som man förhoppningsvis även tycker att övningen är rolig.

Genomförande

Alla står tätt i en cirkel med armarna om varandras axlar.

Man kullar med hjälp av fötterna på området nedanför knäna. Det gäller både att tänka på att inte bli kullad av någon annan och att försöka kulla själv med hjälp av sina fötter.

Se upp så att man inte trampar på varandra för hårt med fötterna så att någon skadas.

Övningen görs utan skor.

Lämna ett svar