Första paret ut

Syfte

Samarbete. Känna in varandra inför utspringet och upphoppet.

Genomförande

Dela upp deltagarna 2 och 2. Alla ställer sig i ett led, parvis i ena änden av rummet. Ledet ska ha näsorna mot väggen så att paret längst fram i ledet är längst bort från andra änden av rummet.

Ett par åt gången, de som står närmast väggen börjar, tar ögonkontakt och springer ut längst med sidorna av ledet mot andra änden av rummet. Obs! Det är inte "soft jogging" som gäller. När de kommer till andra sidan stannar de upp, tar ögonkontakt, gör ett hopp upp, klappar handflatorna mot varandra i hoppet och ropar Hepp! Därefter springer nästa par och par 1 ställer sig sist i ledet.

Källa

Dramabanken

Lämna ett svar