Bara frågor

Syfte

Det är en utmaning för skådespelarna. Ofta är det svårt att åstadkomma sevärda scener, såvida man inte lärt sig vissa språkliga knep.

Genomförande

Två och två, improviserar en scen, kanske med givna förutsättningar.

Kruxet i den här övningen är att spelarna bara får ställa frågor till varandra. Om man får en fråga så får man inte svara med annat än en motfråga. Hur får man handlingen att gå vidare trots denna begränsning?

Att tänka på

1. Det är möjligt att omvandla ett påstående till en fråga och en fråga till ett påstående.

2. Det går att etablera en plattform med enbart frågor.

Lämna ett svar