Aktiv och passiv

Syfte

Över på att ta ansvar, inte bara för sin egen karaktär, utan även för andra på scenen. Det är viktigt att inte bara tänka på hur du själv framstår på scenen, det är samarbetet som är avgörande för resultatet. Det här är en bra övning i hur man får andra att växa på scenen.

Genomförande

I den här övningen ska två personer spela en kort föreställning på ungefär 5 minuter. Den ena personen ska vara ”aktiv” på så sätt att denne etablerar förutsättningarna för scenen: Dvs. vem, var, varför osv.

Den andra medspelaren ska avhålla sig från att etablera någonting nytt i förutsättningarna och ska i egentligen bara bejaka sin aktive medspelare. Den aktive skådespelaren ske genom sitt agerande göra så att det framgår vem den andre är, var de befinner sig o.s.v.

Så fort den aktive personen etablerat någonting i nytt i förutsättningarna så ska medspelaren bejaka detta, dock utan att själv tillföra någon ytterligare information.

Att vara aktiv är en utmaning i denna övning, ansvaret för förutsättningarna och handlingen ligger på dig, den andre bara spelar med. Även detta kan dock vara en utmaning för vissa som har svårt att lägga band på sin kreativitet.

När förutsättningarna för föreställningen har etablerats så kan man avbryta och göra om övningen. Antingen turas man om två och två i separata par, eller också är man hela gruppen (eller små grupper) tillsammans där man turas om. Två personer agerar då medan resten tittar på.

Lämna ett svar