Etikettarkiv: bejaka

Förmå den andre

Två improvisatörer ska gå upp på scenen och göra en kort improvisation. Innan de går upp så får varje improvisatör instruktioner om någonting som denne ska förmå den andre att utföra under improvisationen. Under tiden som instruktionen ges till den ena improvisatören så får den andra hålla för öronen och vice versa. Ingen av improvisatörerna får alltså veta om vad det är som man ska bli förmådd att göra.

Improvisatörerna har lyckats med övningen när båda har gjort det som var och en försökte förmå den andre att göra. Det är dock förbjudet att säga till den andra vad det är som denne ska göra.

Exempel

Förutsättningar: Bibliotek, en bibliotekarie och en besökare.
Uppgift åt bibliotekarien: Du ska förmå besökaren ska krama om dig. Du har lyckats när besökaren har kramat dig.
Uppgift åt besökaren: Du ska förmå bibliotekarien att säga upp sig från sitt jobb. Du har lyckats när bibliotekarien har sagt att hon ska säga upp sig från sitt jobb.

Ledaren eller publiken hittar på nya uppdrag åt nya improvisatörer.

Goda råd

Försök att skapa sådana förutsättningar under improvisationen att det faller sig som en naturlig sak för den andre improvisatören att utföra det den ska utföra, under de rådande omständigheterna.

Var inte rädd för att prova med att utföra ”fel saker” om du bara tror att du vet vad det är som den andra vill förmå dig att göra. Det är skönare att lyssna till en sträng som brast, än att aldrig spänna en båge.

Alla gör samma

Alla står i en cirkel och det finns tre valmöjligheter för vad man som deltagare får göra.

Det handlar om tre olika typer av varelser. Vilka varelser det handlar om kan gruppen själv hitta på, t.ex. en katt (som t.ex. kan illustreras genom att man river med tassen och säger mjau), en raggare (som t.ex. kammar sig och handslappar en kontrabas), eller kungen (som t.ex. hälsar på folket), eller varför inte en tiger, alien, ko eller bonde, elvis presley, och en myra?

En person ska vid valda tillfällen säga ”nu” klappa med handen, vissla, eller något liknande.

Gruppen ska då se till att alla så snabbt som möjligt blir samma typ av varelse samtidigt. Detta måste ske utan att man pratar med varandra.