Öka riskerna

Syfte

I en improviserad berättelse utgör ofta karaktärernas risktagande en viktig ingrediens i det som gör en berättelse mer intressant eller spännande för publiken. Denna övning syftar till att snabbt finna förslag på hur man kan öka risken för en viss karaktär.

Genomförande

I den här övningen ska riskerna som karaktärerna utsätts för ökas. Risken som en karaktär utsätts för beror dels på hur allvarliga konsekvenserna blir och dels på hur stor sannolikheten är för att konsekvensen inträffar.

Den här övningen kan göras om man är åtminstone två eller tre personer.

Den första personen ger ett påstående om någon karaktär i en berättelse. T.ex. Lennart tänder en cigarett.

De andra personerna ska nu öka risken som Lennart utsätts för genom att:

1) Öka konsekvensen i situationen, t.ex: Lennart hade lovat Anna att aldrig mer röka, och han vet att hon aldrig skulle förlåta honom.

2) Öka sannolikheten att konsekvensen inträffar, t.ex: Han hörde Anna ropa – Jag är hemma!

…eller, t.ex:

Lina har en häst.

1) Öka konsekvensen i situationen, t.ex: Hästen var hennes älsklingshäst, hon brydde sig jättemycket om hästen.

2) Öka sannolikheten att konsekvensen inträffar, t.ex: Veterinären hade kommit för att avliva den eftersom den hade fått en sjukdom.

Denna övning lämpar sig att bli utförd snabbt. Prata först och analysera sen… eller varför inte strunta helt i att analysera 🙂 utan bara notera vad som blev resultatet.

Alternativ

Riskerna kan också ökas på samma sätt, fasten i tre efterföljande scener. 1, förutsättningar, 2 konsekvens, 3 sanolikhet.

Lämna ett svar