Byta genrer

Syfte

Det är roligt att se hur samma berättelse ser ut i olika genrer.

Genomförande

Under en improviserad scen är det någon som ropar ut nya genrer. Man byter då.

Tänk på att:

Ha ögonkontakt så att alla inte talar samtidigt vid varje byte.

Forsätta handlingen, genrebytet kan användas för att utveckla handlingen.

Snabbt använda de vanligaste attributen hos genrer (det kanske blir ett nytt byte bara efter några sekunder).

Lämna ett svar