Bollkedja med namn

Syfte

Den här övningen fungerar som namnövning i helt nya grupper, bekanta grupper och erfarna grupper. Om alla redan kan varandras namn så kan man öka på antalet föremål eller den hastighet deltagarna skall röra sig i. Blir då mer koncentration, samspel och fokus.

Genomförande

För den här övningen behöver du ett antal föremål som du lätt kan kasta och fånga.

I början står alla i en ring, ledaren tar ögonkontakt med en person, kastar ett föremål till denna och säger personens namn. Den personen gör samma sak med någon annan och en kedja bildas. Du skall komma ihåg vem du får föremålet av och vem du kastar till.
Fler föremål kan då slängas in i kedjan.

Sedan kan man också bryta upp ringen och låta deltagarna gå runt i rummet samtidigt som föremålen kastas.  Deltagarna ska då fortfarande kasta föremålet till varandra i samma ordning som när man stod i ringen.

En version du också kan göra ifall du har en grupp som inte alls kan varandras namn är att istället för att säga namnet på den du kastar till. Så säger personen som tar emot ett föremål sitt namn.

Källa

AFerm, Dramaportalen

Lämna ett svar